تمام مطالب دسته بندی: یزد
یزد

یزد

یزد اگر هنوز تصمیم نگرفته اید به کجا سفر کنید، پیشنهاد می کنیم حتماً سری به اولین شهر خشتی جهان، یکی از نمادهای مقاومت در دل بیابان، یعنی شهر زیبای یزد بزنید. یزد، تاریخی ترین شهر ایران و بعد از شهر و نیز، دومین شهر قدیمی و تاریخی زنده دنیاست. سفر به یزد یک تجربه کاملاً متفاوت است، چرا که عمران و آبادانی در وسط دره ای خشک و پهناور، در میان رشته کوه های شیرکوه و خرانق مایه شگفتی است و لقب نگین کویر ایران حقیقتاً برازنده این شهر است، چرا که معماری خارق العاده شهر، تسخیر اندک بادهای آسمانی از طریق بادگیرها و رام کردن آبهای زیرزمینی به وسیله قنات ها نشان دهنده نبوغ مردم نیک سرشت و […]