تمام مطالب دسته بندی: اختیار آباد
باغ فتح آباد بیگلربیگی

باغ فتح آباد بیگلربیگی

باغ فتح آباد بیگلربیگی باغ های قدیمی یکی از گنجینه های باارزش و البته حساس تاریخی هستند چراکه با کمترین بی توجهی خشک شده و از بین می روند. باغ فتح آباد یکی از باغ هایی است که تا مرز نابودی کامل پیش رفت ولی مجدداً به حیات خویش بازگشت. در این نوشته کوتاه سری به باغ فتح آباد خواهیم زد، با ما همراه باشید. آب، یکی از عناصر مهم و حیاتی در آباد شدن یک منطقه است، این اهمیت در مناطق بیابانی و کویر صدچندان می شود. یکی از ابتکارات هوشمندانه ایرانی ها، قنات ها هستند که با این روش آب را در مناطق گرم و خشک مدیریت کرده و می توانستند در کویر، باغ درست کنند. قنات مشهور […]