تمام مطالب دسته بندی: راین
ارگ راین

ارگ راین

ارگ راین کرمان در این نوشته کوتاه می خواهیم با هم سفری به ارگ راین در استان کرمان داشته باشیم. این قلعه تاریخی بعد از ارگ بم بزرگترین بنای خشتی جهان است که دارای مساحت  بیست و دو هزار متر مربع  می باشد که همه ساله تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی از این مکان تاریخی دیدن می کنند. قلعه راین تا حدودی به ارگ بم شبیه است و بر بالای تپه ای واقع شده است. این بنا دارای قدمت بسیار زیادی است که به پیش از اسلام نیز می رسد. قدمت این ارگ در برخی از اسناد به دوره ساسانیان می رسد و در تاریخ کرمان تاریخ ساخت قلعه راین به قرن اول هجری قمری برمی گردد. ارگ […]