تمام مطالب دسته بندی: خرم آباد
قلعه فلک الافلاک

قلعه فلک الافلاک

قلعه فلک الافلاک خرم آباد در این نوشته کوتاه می خواهیم با هم سفری به قلعه فلک الفلاک استان لرستان داشته باشیم. قلعه فلک الافلاک یکی از آثار تاریخی و گردشگری مهم لرستان محسوب می شود که در مرکز شهر خرم آباد و در بالای تپه باستانی قرار دارد. قلعه فلک الافلاک از قسمت غربی به خیابان امام خمینی و از شمال به خیابان فلک الافلاک وشرق و جنوب شرقی به رودخانه خرم رود محدود می شود. مساحت قلعه حدود 5300 مترمربع می باشد، قلعه فلک الافلاک دارای 8 برج و 2 صحن و 300 جانپناه است، داخل قلعه به 4 قسمت بزرگ که شامل تالار و اتاق می شود تقسیم می شود. در قلعه فلک الافلاک ورودی در سمت […]