تمام مطالب دسته بندی: سوادکوه
پل ورسک

پل ورسک

  پل ورسک سوادکوه یکی از شاهکارهای فنی مهندسی در صنعت راه آهن ایران، که در زمان سلطنت رضا میر پنج (رضاشاه)، توسط مهندسین دانمارکی و اتریشی پدید آمده است، پل ورسک است. در این نوشته کتاه سری به پل ورسک خواهیم زد، با ما همراه باشید. اگر اهل مسافرت با قطار باشید احتمالاً از روی پل ورسک عبور کرده اید. پل ورسک یادگاری رضاخان در زادگاه خود، سوادکوه است. این پل در مسیر راه آهن سراسری تهران- شمال قرار دارد و دو کوه بزرگ عباس آباد را به یکدیگر وصل می کند. قبل از ساخت این پل در قسمت شمالی پل، روستایی با حدود 20 خانوار وجود داشت به نام عباس آباد که بعدها به ورسک تغییر نام داد. […]