تمام مطالب دسته بندی: شاهرود
جنگل ابر

جنگل ابر

جنگل ابر شاهرود کشور ایران دارای جنگل های زیبایی است که بسیاری از ما حتی اسم آن را نشنیده ایم، در این نوشته می خواهیم با هم سفری به جنگل ابر در 45 کیلومتری شمال شرقی شاهرود واقع در استان سمنان داشته باشیم ما را در این سفر همراهی کنید. علت نامگذاری جنگل ابر نزدیک بودن ابرها به درختان جنگل می باشد به گونه ای که گویی جنگل بروی ابرها سوار است، همین امر باعث شده تا گردشگران بسیاری علاقه داشته باشند که به این جنگل بروند و تجربه قدم زدن در میان ابرها را داشته باشند. این جنگل پوشیده از ابر با 35 هزار هکتار وسعت در ادامه جنگل های شمال کشور قرار دارد. در سال 1370 طرح احیای […]