تمام مطالب دسته بندی: طبس
کال جنی

کال جنی

کال جنی از قدیم الأیام بشر با مسأله جن و به طور کلی مسائل ماوراءالطبیعه درگیر بوده و به کشف در این موضوع می پرداخت ولی همواره این مسأله در هاله ای از ابهام قرار داشت، لذا بشر نیز هر آنچه را که برایش مبهم می نمود به جن ارتباط می داد. در طبس دره ای معروف به “کال جنی” وجود دارد که یکی از مرموزترین مناطق کشور محسوب می شود. در این نوشته کوتاه سری به کال جنی خواهیم زد، با ما همراه باشید. کویر یکی از دوپهلو ترین پدیده های طبیعت است، چراکه برخی از این پهنه شگفت انگیز و پر از سکوت، آرامش دریافت می کنند و برخی نیز از این سکوت مرگبار دچار تَوهم می شوند. […]