تمام مطالب دسته بندی: گرماب
غار کتله‌خور

غار کتله‌خور

غار کتله‌خور در این نوشته کوتاه می خواهیم با هم سفری به غار کتله خور در شهر گرماب داشته باشیم با ما همراه باشید. این غار در شهر گرماب در استان زنجان در فاصله 80 کیلومتری از قیدار و 173 کیلومتری همدان قرار دارد. غار کتله خور در منطقه ای مستطیلی شکل به ابعاد 1500در 2000 متر قرار دارد و دهانه غار در ارتفاع 1700 متری از سطح دریا قرار دارد. مردم بومی غار کتله خور را در گویش محلی کتل کوتول می نامند. برای رفتن به این غار می توانید از 2 راه ماشین رو استفاده کنید، جاده زنجان-سلطانیه-خدابنده-گرماب یا زنجان-بیجار-گرماب. کلمه کتله خور معانی مختلفی از قبیل تپه خورشید یا روستای بدون خورشید دارد، البته این احتمال وجود […]