تمام مطالب دسته بندی: کوه ها
طاق بستان

طاق بستان

طاق بستان طاق‌بستان در کلام کردی کرمانشاهی «تاق وه سان» به مفهوم طاق و سنگ می باشدکه در طول سالیان دراز به (تاق اوسان، تاق وه سان و طاق بستان) تغییر یافت. طاق بستان محیطی است از  سنگ نگاره‌ها و سنگ نوشته‌های دورهٔ ساسانی که در استان کرمانشاه واقع در شمال غربی شهر کرمانشاه است. این آثار تاریخی در قرن سوم میلادی بنا شده است و ارزش هنری و تاریخی زیادی دارد. چندین صحنهٔ تاریخی از جمله تاج‌گذاری خسرو پرویز، تاج‌گذاری اردشیر دوم، تاج گذاری شاهپور دوم و سوم و هم‌چنین چند سنگ نوشته (کتیبه) به خط پهلوی کتیبه‌ای و مراسم شکار گراز توسط سوار کاران و نواختن موسیقی با آلات موسیقی چنگ در آن حک شده است. وجود کوه […]

1 2