تمام مطالب دسته بندی: تالش
پارک جنگلی گیسوم

پارک جنگلی گیسوم

پارک جنگلی گیسوم “تونل سبز”، شاید این بهترین اسم برای توصیف جاده ی پارک جنگلی گیسوم و درختان بلند و سر به هم رسانده آن باشد. تونلی که می تواند همه برنامه های سفرتان را به تعویق بیاندازد و شما را ساعت ها محو تماشای خود کند. در این نوشته کوتاه سری به پارک جنگلی گیسوم خواهیم زد، با ما همراه باشید. پارک جنگلی گیسوم در 18 کیلومتری جاده تالش – بندرانزلی قرار دارد که واقعاً می توان آن را بهشت گمشده نامید. چرا که با عبور از تونل سبز گیسوم به همراه نسیم خنک کوهستانی و بوی خاک و درختان نَمدار، آرامشی که به روح و جان آدم رسوخ می کند، در هیچ جایی به دست نمی آید. این […]