تمام مطالب دسته بندی: خیابان ها
چهارباغ عباسی

چهارباغ عباسی

چهارباغ عبّاسی هنر و معماری ایرانیان بسیار تأثیرپذیر از حکمت آنها بود و برایشان خیلی مقدس به شمار می آمد. یکی از این حکمت ها این بود که حیات را متشکل از 4 عنصر می دانستند، بنابراین از عدد 4 زیاد استفاده می کردند. در این نوشته کوتاه سری به چهارباغ عبّاسی خواهیم زد، با ما همراه باشید. با توجه به شواهد موجود، استفاده از عدد 4 حتی قبل از اسلام نیز در بین ایرانیان رایج بود و از جمله بناهایی که متأثّر از این عدد ساخته می شدند، باغ ها بودند. به این صورت که برخی از باغ های ایرانی توسط مسیرها و معابر به چهار قسمت مساوی تقسیم می شدند. باغ هایی که با این سبک، احداث می […]