تمام مطالب دسته بندی: رصدخانه ها
گنبد مینا

گنبد مینا

گنبد مینا       از عشق خدا نه بر زیان خواهی شد              بی ‌جان ز کجا شوی که جان خواهی شد    اول به زمین از آسمان آمده‌ای                    آخر ز زمین بر آسمان خواهی شد یکی از آرزوهای دیرینه انسان این بود که به آسمان سفر کرده و بین ستارگان و صوَرفلکی گشت و گذار کند. هرچند که با پیشرفت علم در حوزه هوا- فضا، این آرزو برآورده شده است ولی همچنان برای عده بسیاری این امکان وجود ندارد. حتی در برخی از شهرها که هوای آلوده ای دارند، تماشای ستارگان در شب هم دور از دسترس شده است، ولی در تهران مجموعه ای ایجاد شده است که برای ساعتی هم که شده انسان را از زمین جدا و […]