تمام مطالب دسته بندی: نیایشگاه
آتشکده آدریان

آتشکده آدریان

آتشکده آدریان در این نوشته کوتاه می خواهیم با هم سفری به استان تهران به بنای معبد آدریان (آتشکده آدریان، مسجد زرتشتیان، آتشکده تهران، معبد زرتشتیان) داشته باشیم این آتشکده دارای قدمت ۱۰۰ ساله می باشد که از ابتدا محل نگهداری آتش و عبادتگاه زرتشتیان بوده است. معبد آدریان با شماره ۷۴۴۲ در سال ۱۳۸۴ هجری شمسی در فهرست آثار ملی ثبت شده است. آدریان از کلمه آدُران (آذران) همان آتشگاه یا آتشکده آمده است. معبد آدریان تنها آتشکده تهران است که آتش ورهرام دارد منظور از آتش ورهرام (بهرام) در آیین زرتشت این است که آتش این معبد آتش ترکیبی است از ۱۵ آتش زمینی و یک آتش با منشا آسمانی (برق و رعد آسمان)، بر اساس روایات این […]